Ni'meti farkedebilmek de ni'mettir.

Ni'meti farkedebilmek de ni'mettir.

Bir padişahın acemi bir kölesi vardı. Bir gün bu köle ile gemiye binmişti. Köle o zamana kadar hiç gemiye binmemiş ve deniz görmemişti. 
Gemi yolculuğunun bir takım sıkıntıları ve zorlukları vardı.
Köle, gemi limandan ayrıldığı andan itibaren titremeye başladı. Ne yaptılarsa köleyi sakinleştiremediler.Gemide alim bir kişi vardı. Hükümdara; "Müsaade ederseniz ben onu susturayım dedi. "Hükümdarda o zata izin verdi.
O zat köleyi denize attırdı. Köle bir kaç kere suya battı, çıktı. Geminin bir tarafına can havlivle tutundu. Onu saçından tutup gemiye aldılar.
Bu olaydan sonra geminin bir kenarında sessiz ve sakin oturdu. Hükümdar alime bu işin sırrını sordu. O da;
köle gemiye binmeden evvel gemideki selametin kadrini ve kıymetini bilmiyordu. 
İşte huzurla saadet ve sıhhat de böyledir.
Huzur içinde yaşayan, me'sud olan, bir felakete uğramadıkça, o huzur ve saadetin kıymetini bilmez. 
İnsan hasta olmadıkça da sağlığının kıymetini bilmez."dedi.
Evet, bir belaya veya felakete uğradığında mahzun olma. Canab-ı Hakk'ın nice gizli lütufları vardır onda..

alıntıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !